SPD Easy9 Schneider

SPD Easy9 Schneider
  • ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ , សំភារះការពាររន្ទះ
  • ការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតពីការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីរន្ទះ៖
  • នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការកើនឡើងវ៉ុលនៅលើខ្សែផ្គត់ផ្គង់ដោយសារតែកំហុសនៅក្បែរនោះ ឧបករណ៍ចាប់រន្ទះនឹងកាត់បន្ថយវ៉ុលទៅជាតម្លៃដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់ (អតិបរមា: Up)។
  • បំពេញតាមស្តង់ដារគុណភាព IEC 61643-11

Video SPD Easy9 Schneider Electric វីដេអូ

Surge Arrester Easy9 Schneider EZ9L33120 1P

Surge Arrestor ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Surge Arrester Easy9 EZ9L33120 ( ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ...

តម្លៃលក់96,000 ៛

Surge Arrester Easy9 Schneider EZ9L33145 1P

Surge Arrestor ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Surge Arrester Easy9 EZ9L33145 ( ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ...

តម្លៃលក់118,000 ៛

Surge Arrester Easy9 Schneider EZ9L33345 3P

Surge Arrestor ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Surge Arrester Easy9 EZ9L33345 ( ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ...

តម្លៃលក់282,000 ៛

Surge Arrester Easy9 Schneider EZ9L33620 1P+N

Surge Arrestor ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Surge Arrester Easy9 EZ9L33620 ( ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ...

តម្លៃលក់186,000 ៛

Surge Arrester Easy9 Schneider EZ9L33720 3P

Surge Arrestor ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Surge Arrester Easy9 EZ9L33720 ( ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ...

តម្លៃលក់376,000 ៛

Surge Arrester Easy9 Schneider EZ9L33745 3P+ N

Surge Arrestor ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Surge Arrester Easy9 EZ9L33745 ( ឈ្មោះផ្សេងទៀត។ : ...

តម្លៃលក់415,000 ៛