រ៉ីឡេ មធ្យម (Relay auxiliary or Auxiliary relay)

រ៉ីឡេមធ្យម

ការផ្លាស់ប្តូរកំរិតមធ្យមត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទូអគ្គិសនីដូចជាទូបញ្ជានៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គីសនីនិងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិច។ ចរន្តអគ្គីសនីធម្មតាដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មគឺ 5V, 12V, 24VDC និង 224VAC.
ត្រូវបានប្រើជាធម្មតាសម្រាប់សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ។ ប្រភេទដែលពេញនិយមដោយប្រើរន្ធរុំឬចតុកោណ។ ប្រភេទដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតគឺប្រភេទជុំជាមួយនឹង 8 ម្ជុលប្រភេទចតុកោណមាន 8 ម្ជុលនិង 14 ម្ជុល។ ឈ្មោះយីហោល្បីឈ្មោះ: Omron, Yongsung, Hanyoung, Idec, Schneider, Koino, Chint ។